top of page

YENİ ANAYASA NASIL OLMALI

 

 

YENİ ANAYASA NASIL OLMALI

Türk milletinin geleceğine ışık tutacak, Dünya insanlığına örnek olacak, yol gösterecek bir anayasa olmalıdır. Temeli insan hak ve özgürlükleri olmalıdır. Tüm toplumun her biriminin temel hak ve özgürlükleri, görevleri güvence altına alınmalıdır.

Toplumdaki insan ve tüm idari kurumlar haklarını ve özgürlüklerini, görev ve sorumluluklarını sadece anayasadan almalıdır. Siyaset, adalet, emniyet, ordu, sağlık, eğitim, dini kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, çalışan emekçiler, köylüler, esnaflar, işverenler vs, toplumun tamamını kapsayan, her insan ve kuruluşun hak ve özgürlüklerini, görev ve sorumluluklarını ayrı ayrı belirten bir anayasa yapılmalıdır.

 Anayasa, içinde boşluklar barındıran, istenildiğinde değişik amaçlar için yorumlanabilen, amacından saptırılmaya uygun bir anayasa olmamalıdır.

Toplumda, adalet, ordu, emniyet mensupları ve tüm güç barındıran kuruluşlar güçlerini sadece anayasadan almalıdır. Toplumda adalet ve huzur sağlamakla görevli tüm kuruluşların görev ve sorumlulukları anayasada ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Hiçbir siyasi ve idari kuruluşun istediğinde gücü elinde bulunduran, toplum hizmetindeki birimleri,  şahsi amaçları uğruna kullanmasına izin vermeyen bir anayasa olmalıdır. Bu hizmet kuruluşları kendilerini anayasaya aykırı olarak kullanmak isteyen idari birimlere karşı anayasanın ve toplum huzurunun yanında olabilmeli, anayasadan güç alarak, anayasaya aykırı emirlerin karşısında durabilmelidir.

Anayasaya aykırı davranışta bulunan, anayasada belirtilen hak ve görevlerini yerine getirmeyen kurumlara ve kişilere, toplumda yaşamanın getirilerinden yararlanma kısıtlamaları getirilmeli, gerektiğinde daha ağır cezalar verilmelidir.

Tüm toplum anayasasına sahip çıkmalı, her evde bir anayasa kitabı bulunmalıdır.

Anayasa  kitabı tüm  okullarda  ders  olarak  okutulmalıdır.

Eşitlikçi, haksızlığa izin vermeyen bir anayasa, doğal varoluş  yasamıza uygun olacak, bizi yaratıcımıza yaklaştıracaktır. Sevgilerimle                  Ahmet   Orhan   Erülgen

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

KÜRESELCİLİK VE ULUSALCILIK

KÜRESELCİLİK  VE  ULUSALCILIK  HAKKINDA Dostlarım Dünyalı kardeşlerim, 3. Dünya savaşı kapıda görünüyor. Küreselciler, tüm Dünya tek anayasayla idare edilsin diyenlerle, ulusalcılar, yaşanılan durum a

BARIŞ ADALET VE SEVGİ İÇİN

SEVGİ DÜNYASINI KURALIM                                                                                                                                                                                D

PARASİZM UYGULAMASI HAKKINDA

Toplumda  çalışma  hayatı ,”Her  insan  üzerine  düşen  görevi  yapacak”  Kuralı  üzerine  yapılanacaktır. Parasizm  düzeni ni  kabul  eden  bir  toplumda , önce  nüfus  sayımı  yapılarak , çalışabile

Kommentare


Yazı: Blog2 Post
bottom of page