top of page

PARASİZM Pozitif Bilimdir

Pozitif bilimlerin labaratuar ortamındaki deneylerde tekrar tekrar aynı sonuçları elde edeceği gibi, Parasizm Ahlak Düzeninde de aynı deneyimler aynı sonuçları doğuracaktır. Parasizm matematik bilimi gibi pozitif tabii bir bilimdir. Gelişmesi de pozitif bilimlerin ışığında olacaktır.

Günümüze kadar yaşadığımız sistemler sosyal bilimlerin alanına girdiğinden, olguların nasıl sonuç vereceği, tekrarında aynı sonucu verip vermeyeceğinin bilinmesi olanaksızdı. İnsan ve aklının geleceği, güçlülerin keyfi kararlarına yada kahinlerin kehanetine bırakılmıştı.

Fransız, Rus ve Çin devrimleri insanlığın huzurlu bir gelecek yolunda yaşadığı süreçlerdir. Bu sistemlerde olgular doğa bilimlerine, matematiksel kanıtlara açık olmadığından, insanlığın geleceği, gücü ele geçirenlerin ruhsal durumuna, fıtratına uygun kararlara kalmıştır. Toplumların üzerinde oluşan güç odağının yönetim anlayışı hakimdir. İnsanların yaşama, varlığını sürdürme, kendini geliştirme yaşam standartları yine insanlar tarafından belirlenmektedir. Bu nedenlerle Dünya insanlığını birleştirme yolundaki çabaları sonuçsuz kalmıştır.

Parasizm aynı zamanda, seküler, tabii bir bilim olarak, yaradılış ahlak yasamızın matematiksel olarak ifadesidir.

Eşitlik, özgürlük ve adaletin hakim olmasında, Dünyadaki kaos ve kargaşanın ortadan kalkmasında, yapılacak eylemlerin her zaman net sonuçlar verdiği görülecektir. Aynı deneyimler tekrarlandığında her zaman aynı sonuçlar alınacaktır.

Parasizm in yenilikleri hayata geçirmekte devingen olması insanlığın evrimini hızlandıracaktır.

Dünya ortak dili oluşturarak, Dünya nüfus planlaması yapılarak çıkılacak yolda, her insanın, insanlığın önü açılacak, eşitlik, özgürlük ve adalet içinde gözümüzü kamaştıran ışığa doğru inanılmaz bir hızla gidilecektir.

Ne mutlu Dünyanın sade bir vatandaşı olabilene. Sevgi ve adalet içinde kalın.


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

PARASİZM Yeni Dünya Düzeni nasıl olacak ? İçimizdeki ahlak yasamıza uygun olan bu düzende Para , dijital para gibi yapay değerler olmayacak. Emek sömürüsünün en önemli aracı olan para değeri ortadan k

Yazı: Blog2 Post
bottom of page