top of page

PARASİZM DÜNYAMIZDA NASIL OLACAK

PARASİZM Yeni Dünya Düzeni nasıl olacak ?

İçimizdeki ahlak yasamıza uygun olan bu düzende Para , dijital para gibi yapay değerler olmayacak. Emek sömürüsünün en önemli aracı olan para değeri ortadan kalkarak Kapitalizm ve Emperyalizmin sonu gelecek.

İnsanlar ve toplumlar birbirleriyle savaşarak enerjilerini tüketmeyecek,aynı safta birleşerek insanlığın sorunlarını çözmek,sorularına cevap bulmak için çalışacaklardır. PARASİZM İnsanlığa Barış Ve Huzur Çağını getirecektir.

Yaşam düzeni “ Her İnsan Görevini Yapacak, Diğer İnsanların Yaptıklarından Yararlanacaktır” olgusu üzerine kurulacaktır. Yaşayan tüm insanlar temel gereksinimlerin temininde görev alacaklardır. Hatta engelli vatandaşların iş görebilecek olanları dahil olacaktır. Her insan çalışma hayatında görevini yaparak insanlık onuruna katkıda bulunacak,görevini yapmanın onuru ve huzuru içinde yaşayacaktır.

Dünya İnsanlığının idaresi tüm Devletlerin nüfusuna göre tespit edilen temsilcilerinin toplanmasıyla gerçekleşecektir. Bu en üst idari mekanizmanın görevi “ Planlama ve Takip” olacaktır. “ Üretim ve Hizmet “ kollarında 3-5 yıllık planlamalar yaparak gerçekleşmesini takip edeceklerdir. Her Devlet veya Bölgedeki alt temsilciler İnsanların çalışma, sevk ve idaresinde Dünya İdaresine yardımcı olacaklardır. İnsanların temel gereksinimleri, Üretim ve Hizmet kollarında görev paylaşımı yapılarak giderilecektir. Örneğin yüzde 20 beslenmeden sorumlu olacak. Yöredeki insanların gıda ihtiyaçlarını temin edeceklerdir. Üretimden aşevlerine geliş aşamasına kadar sorumlu olacaklardır.Diğer üretim ve hizmet kollarında çalışanlar beslenmelerinde güvence içinde olduklarını bilerek yaşayacaklardır. Beslenme kolunda çalışanlar da diğer kollarda çalışanların üretim ve hizmetlerinden yararlanacaklarının güvencesi içinde olacaklardır. Yüzde 20 eğitim kolunda çalışacaktır. İnsanlarımızın çocuklarını eğitecek topluma girmeye hazırlayacaktır. Onlar da diğer kollarda çalışanların üretim ve hizmetlerinden yararlanmanın güvencesi içinde olacaklardır. Kısaca herkes görevini yapacak diğer insanların yaptıklarından yararlanacak. Yüzde 10 Barınma, yüzde 10 sağlık, yüzde 10 güvenlik ve uzay araştırma,yüzde 10 bakım onarım yüzde 5 sanat yüzde 5 spor vs gibi gerekene en yararlı olabilecek şekilde tasarlanacaktır. Her insan görevini yapacak diğer üretim ve hizmetlerden yararlanacak.

Her yöredeki uygun alanlarda kurulacak büyük marketlerde ve aşevlerinde insanlar 24 saat ihtiyaçlarını giderebileceklerdir.

Her insan ihtiyacı olan besin,giyim ve eşya olarak her ürünü her zaman temin edebilecektir.. Israfa neden olmamak en önemli davranıştır.

Görev dağılımı, dayanışma ve paylaşmanın öne çıktığı bu yeni düzende yapay değerlere, paraya, dijital paraya ihtiyaç olmayacaktır.

“Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için “ Anlayışıyla birbirimize sarılan, sımsıkı sarılan, her türlü fedakarlığa hazır bir vatandaş olacağız.

Organik paylaşım içinde Hakkın,İyiliğin, Adaletin ve Eşitliğin hakim olduğu yeni bir düzen yaşayacağız.

İş, aş, sorunu olmayan, kira, elektrik, su, doğalgaz, telefon vs parası olmayan yeni bir düzen yaşayacağız.

Kredi, kredi kartı borcu olmayan, vergilerden tamamen kurtulmuş bir vatandaş olarak yaşayacağız.

Her dünya vatandaşının evinin,arabasının, işinin olduğu sağlığının, eğitiminin yaşam hakkının güvence içinde olduğu, sosyal güvence içinde olacağız.

Bilimsel çalışmalar,sanatsal faaliyetler,spor etkinlikleri öne çıkacak, seyahat ve eğlence hayatından isteyen her vatandaş yararlanabilecektir.

Israf son bulacak, toplumun yararına,gereksinimine aykırı olan bir faaliyet olmayacaktır.

PARASİZM Yeni Dünya düzeninde Dijital teknoloji, yapay zeka tüm insanlığın hizmetinde olacaktır. Yeni düzende yapay zeka dahil, yapay hiçbir değere insanlığın doğal değerlerinden fazla değer verilmeyecektir.

İnsanlığın bir kısmını dijital teknolojilerle donatıp robotlaştırıp diğerlerinin üzerinde egemenlik,üstünlük kurmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir.

Dünya insanlık ailesinin iyiler safındaki bir ferdi olarak, Dünya insanlığını ne yapılması gerektiği konusunda aydınlatmaya çalıştım, yaratıcıma layık olduğum düşüncesiyle, iyiler olarak biz kazanırsak yaratıcımıza haklı olduğumuzu,bizi boşuna yaratmadığını kanıtlayacak, kötülerin cezalandırılmasını isteyebileceğiz.

Kötüler olarak kabul ettiğimiz insanlar kazanırsa,iyiler mağlup olursa, bu durum sadece kulların değil TANRININ bizi yaratanın mağlubiyeti olacak. Bu Dünya bir sınav yeri, iyi düşünelim yaratıcımıza layık olduğumuzu gösterelim.

Varlığımızı sürdürmemiz yada yok olmamız insanlık olarak vereceğimiz karara bağlı olacak. Tüm insanlık ailesine sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ahmet Orhan Erülgen

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

DÜNYA VATANDAŞLIK DAYANIŞMASI

Tüm insanlığı DÜNYA VATANDAŞLIĞI çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. İnsanlar ve canlılar olarak, Dünyamızda yaşadığımız tüm olumsuzluklara çözüm bulma zamanı geldi. İnsanlığın ve canlılığın

İNSAN OLMAK

Padişah olsan saraylarda yaşasan En yüksek makamlarda otursan Dünyanın en güçlü insanı olsan BARIŞ ve ADALET'E inanmıyorsan İNSAN değilsin. Hanların, toprakların, gemilerin olsa Hazineler, altınlar i

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page