top of page
Ahmet Orhan.jpg

Hak Haklının Mı?

GÜÇLÜNÜN MÜ ? GÜÇLÜ MÜ HAKLI, HAKLI MI GÜÇLÜ

Tarih boyunca güçlü olmak, insanlara hükmetmek uğruna büyük bedeller ödendi. İnsanlığı daha özgür ve mutlu kılabilmek için, devrim, yenilik yapmak isteyenlerle Buna karşı çıkan tutucuların, sistemin çıkarcılarının arasında kıyasıya bir savaş yaşandı, halen de devam etmektedir. Her iki taraf ta toplumlara en fazla özgürlüğü verme iddiasıyla savaşını sürdürmektedir. En fazla sorulan temel soru şudur; Özgürlük mü istiyorsun, baskı altında mı yaşamak istiyorsun ? Kapitalist ,liberal ,faşist sistem savunucuları, yaşanılan sistemin en ideal sistem olduğunu insanlara özgürlük ve mutluluk getirdiğini savunuyorlar. İnsanların baskı sistemleri olarak nitelendirdiği eşitlik, adaletli, disiplinli bir düzen isteyen sosyalist sistemler de, insanların bu sistemlerde daha mutlu ve özgür olacağını savunuyor. İnsanlığın varoluşunu, gelişmesini sağlayan doğal değerlerine hangi sistem uyuyor. Mükemmel organizmamızı oluşturan içimizdeki ahlak yasasına hangisi uygun ? İçimizdeki ahlak yasası derken, ağlanacak şeye gülmediğimiz, kızılacak şeye sevinmediğimiz, üzülmemiz gereken durumda mutlu olmadığımız, varlığımıza kastedilirse , tepki vererek karşı durduğumuz, yaşamsal güvencemiz olduğunda, kimseye, hiçbir canlıya kötülük düşünmediğimiz içimizdeki ahlak yasasından bahsediyorum. İçinde yaşadığımız, kapitalizm ,liberalizm, faşizm gibi sistemler bizim doğal ahlak yasamıza uyuyor mu? Bir düşünün ! Güçlü olmaya çalışmak, varlığımızı sürdürebilmek için doğal yaşamımıza aykırı davranışlar içine girerek, ahlaksızlık ve delilik süreçlerine girmiyor muyuz ? Güçlü olmak bize, yaşamak, varlığımızı sürdürmek, adaletle gelişmemizi sağlamak haricinde ne veriyor. Bu haklar zaten dünyaya gelen her insanın doğal hakkı değimli ? Güçlü olmak insanlara, fazladan kötülük yapma hakkı veriyor. Ne yazık ki çok güçlü insanlar istediği insana istediği kötülüğü yapabiliyor. Bu nedenle insanların bir kısmı, güçlü, insanüstü olmak, sade insanların etinden, emeğinden, kanından beslenerek, çalışmadan kaliteli bir yaşam sürmek istiyor. İsteklerine karşı çıkmak isteyenlere de her türlü kötülüğü yapıyorlar. Buna da özgürlük diyorlar. Bunun neresi özgürlük. Kötülük yapma özgürlüğü içimizdeki yasada var mı ? Vicdan böyle bir şeye izin verir mi ? böyle bir davranışta bulunan insanlar ancak kendilerini kandırabilirler. Ne Yaratıcımızı ne de toplumu kandıramazlar. Baskı , disiplin ve eşitlik içinde yaşama sistemleri insanlara ne getiriyor ? Kötülük yapma özgürlüğünü ortadan kaldırıyor. İnsanın insana kölelik yapmasını önlüyor. Tüm insanların yaşama , varlığını sürdürme hakkını yasal güvence altına alıyor. Hak haklınındır diyerek, haklının güçlü olmasını sağlıyor. Adalet, hakkın, haklının yanında oluyor. İnsanların özgürce kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Doğal ahlak yasamıza uygun bir yaşam sunuyor. Birlik beraberlik ve dayanışma oluşturarak insanlığın sorunlarına tüm insanlığın katılımını sağlıyor. İnsanlığın evrim geçirerek Yaratıcımıza ulaşmasının yolunu açıyor. SON SÖZ ; HAK HAKLININ OLACAK , YARATICIMIZIN İSTEĞİ OLACAK. KENDİNİ GÜÇLÜ SANAN ŞEYTANIN VE UŞAKLARININ İSTEKLERİ OLMAYACAK. Zaman kısa, uyanış hızlı olmalı…

Hakkında: Hakkında
bottom of page