top of page

Tanrının Anayasası

Bu yasa, insanın ve  canlının doğasına uyumlu yaşam hakkını güvence altına alan,paylaşımcı,hukuk ve adalet içinde bir hayat sunar. İnsanın varoluş yasasıdır. Tüm özgürlüklerinin temelidir.
Günümüzde yaşamı düzenlemek amacıyla Dünyanın tüm devletleri kendi anayasalarını yapıyorlar. Dünyada kaç devlet varsa bir o kadar da anayasa var.
Her devletin yöneticileri  iktidar gücünü kaybetmemek için  çıkarları doğrultusunda her türlü kanunu çıkarıyorlar. İnsanların yaşam standartlarını belirleyerek  özgürlüklerini  kısıtlayabiliyorlar. Devletler  arası  ilişkilerde kendi
Amaçları  doğrultusunda  kararlar  alabiliyor,isterlerse  savaş  çıkarabiliyorlar.
Dünya insanlığı olarak  haksızlığın  ve hukuksuzluğun hüküm sürdüğü  bu başıbozuk  düzene  son  verebiliriz.
Dünya  insanlığı  olarak, her devletin yönetiminin keyfine  göre  aldığı  kararlar,
Kanunlardan  bıktık, usandık.
Biz  Dünya  toplumları olarak, tüm  Dünya  insanlığının tek bir anayasayla  yaşamasını  istiyoruz. Bizce, devletlerin,milletlerin,şirketlerin,holdinglerin değil,
Tüm insanlığın özgürlükleri, yaşam hakları, huzur içinde yaşaması önemlidir.
Zaman  kaybetmeden  Tanrısal  varoluş  yasamıza  uygun, Demokratik  bir
Dünya  İnsanlık  Anayasası   yapılmalıdır.
Böylece  insanlık üzerinde  oynanan oyunlar  bitecek, yolumuz  varoluşun  gerçek  mecrasına girecektir.
Bu  Dünya  Anayasasını, birkaç  güçlü  devletin  kendi  çıkarları  doğrultusunda 
Yapmak  istemesi Dünya insanlığı  için sorun olacaktır. Böyle  bir  durum  olursa
Dünya  insanlığına  dayatılacak  yaşam, özgürlüklerin  kısıtlandığı, köleleştirilmiş,
Çipli  bir yaşam  olacaktır. Dünya  insanlığı  olarak  böyle  bir  yaşamın  gerçekleşmesine  izin  vermemeliyiz.
Tüm  Dünya  devletlerinin  temsilcileriyle, insanlığın yaşam  hakkını  güvence  altına alan, kendini  geliştirmesine olanak tanıyan, düşünce  ve  ifade özgürlüklerinin teminatı  olan, doğayı  koruyan, adalet  terazisinin  vicdan  olduğu,  bir  Dünya  Anayasası  yapılmalıdır.
Bu  insanlık  amacına  ulaşabilmek  için her  fert  var gücüyle  çalışmalıdır.
Bu  amaç  yolunda kısa sürede örgütlenerek,  büyük  kitleler oluşturulabilir.
İnsanlığa  çağ  atlatacak, ufuklarını  açacak  bu  amacı, insanlığın huzurlu  geleceği, çocuklarımız  için  başarmak  zorundayız.
Mehdi  ve  Mesih  gelseler  insanlardan  aynı  şeyleri  yapmasını  isteyeceklerdir.
Yaratıcımızın  yolunda, ona  layık  varlıklar  olduğumuzu  gösterelim.

Tanrının Anayasası: Metin
bottom of page